Begäran en gratis uppskattning

Vår Historia

Möt Städexperterna

TIMA STÄD är ett gediget familjeföretag som varit igång sedan 1986. Nuvarande ägare Torben Larsen har varit med sedan starten och driver företaget tillsammans med drygt 10 väl motiverade anställda.

TIMA STÄD:s syfte har alltid varit och är att erbjuda städning med fokus på hög kvalitet kombinerat med en ny och effektiv maskinpark.
För att ge våra kunder så bra service som möjligt så är vår grundprincip att städa när det passar kunden bäst, därför vågar vi påstå att vi är experter på att städa när våra kunder är lediga.

Titta gärna vidare under fliken tjänster så får ni reda på vad namnet TIMA STÄD betyder samt vad vi kan erbjuda!

Vad är maskinskurning?

Det är våtstädning av stora golvytor sådant som garage, industrier, parkeringsplatser. Går det verkligen att använda vatten på sådana ytor?

Ja vill man erhålla ett riktigt rent och dammfritt resultat så är det absolut tvunget. Till detta används åkbara skurmaskiner som i ett moment sopar, skurar och suger upp smutsvattnet.

Vad vi kan göra

Kontorsstädning

Fönsterputs

Industristädning

Golvvård

Maskinsopning

Miljötänk

Miljöarbete i praktiken

Vi arbetar ständigt för att förbättra människors miljö. När vi gör detta så är det av största vikt att vi inte fördärvar de viktigaste resurser vi har runt omkring oss, nämligen vatten och luft.

Att följa lagar och föreskrifter är en självklarhet för oss. Vi får ofta frågan om vi är miljöcertifierade. Svaret är nej, men detta innebär absolut inte att vi har att sämre miljöarbete.

Istället är det så att vi utför miljöarbete i PRAKTIKEN!

En miljöcertifiering innebär stora kostnader och mycket administration resurser som vi anser att vi istället kan använda ute på ”fältet”.

Vår organisation är starkt sammansvetsad och våra engagerade medarbetare har ett genuint intresse för att vårt arbete skall belasta miljön så lite som möjligt.

Därför använder vi uteslutande miljögodkända kem, återvinner restprodukter i vår verksamhet enligt de möjligheter som finns för återvinning och planerar medvetet våra transporter så vi inte transporterar något i onödan.

Utöver detta rekommenderar vi aktivt våra kunder att välja miljövänliga alternativ när helst vi kan påverka val av olika slag.

Kvalitet

Våran Kvalitetspolicy

Vi arbetar med målet att uppnå bästa möjliga kvalitet inom samtliga delar av vår verksamhet.

Vi kombinerar tillsammans med vår högt ställda kvalitetspolicy ett miljötänkande att i all vår verksamhet alltid ta största miljöhänsyn och följa lagar samt föreskrifter från beställare.

Detta genomsyrar vår kontakt med beställare, leverantörer, personal samt berörda myndigheter. 

Vår målsättning är att vägleda beställare att välja rätt typ av utförande för att säkerställa att önskat resultat uppnås. I detta samarbete ingår det att alltid informera om såväl kvalitets som miljöaspekter som kan påverka utförandet på arbetet.

Vi ställer höga krav på leverantörer både vad gäller rutiner för leveranser samt att leverantören alltid minst kan erbjuda ett alternativt som minst är godkänt av ”kemikaliesvepet i Göteborg”.

Vår personal utbildas internt i vår policy att utmärka oss i branschen både inom kvalitets och miljöhänsyn. Vårt motto är att ge kunden det bästa inom ramen för det som beställts.

Vår personal är alltid informerad om risker med kemikalier och blir tydligt informerade i hur avfall av olika slag skall behandlas på respektive arbetsplats, allt enligt beställarens föreskrifter.

Vår kontakt med myndigheter genomsyras av att vi alltid ser till att vara informerade om de eventuella tillstånd som behövs för vår verksamhet.

Att kvalitets och miljöplan efterlevs säkerställs genom regelbunden internkontroll samt kontinuerliga samtal mellan beställare – företagsledning och personal.

Kontakt

Kom i kontakt idag

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast